Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

AKREDITOVANÝ WEBINÁŘ: Současné přístupy v enterální výživě

V moderní medicíně patří také klinická výživa k dynamicky se vyvíjejícím vědním oborům. K dispozici máme stále nové klinické studie, které nám pomáhají při orientování jaký nejvhodnější postup volit u dětského pacienta při různých klinických stavech.

Webinář je věnován třem zajímavým tématům. Jako první téma Praktické aspekty enterální výživy u dětských IBD pacientů, která je důležitá zejména z toho hlediska, že se s těmito onemocněními setkáváme v běžné klinické praxi. Druhé téma – pohled na dětskou enterální výživu v ordinaci praktického pediatra- Enterální výživa přizpůsobená věku dítěte, zpracoval MUDr. Peter Szitányi, PhD. Třetí téma je věnováno tématu Oligomerní výživě u dětského pacienta- MUDr. Iveta Valachová.“

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., garant akce
 

Přednášky

 

Praktické aspekty enterální výživy u dětských pacientů s IBD                        

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Enterální výživa přizpůsobená věku dítěte

MUDr. Peter Szitányi Ph.D.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a Všeobecné FN v Praze

Oligomerní enterální výživa u dětí                                                                      

MUDr. Iveta Valachová
DFN Banská Bystrica


 

Pro získání certifikátu ČLK a ČAS můžete přistoupit k vyplnění testu 20 otázek, každá má 3 možnosti odpovědí a jedna je správná. Při úspěšném absolvování (80 % správných odpovědí a více) se automaticky vygeneruje příslušný certifikát s 2 body do systému celoživotního vzdělávání a můžete si ho stáhnout do Vašeho počítače.Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám

Odesláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely zodpovězení Vašeho dotazu. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na našich webových stránkách.