Vstup pouze pro odborníky

Tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve zdravotnictví.

Hot Topic v péči o kritického pacienta:

Intolerance enterální výživy u kriticky nemocných pacientů může mít závažnější konsekvence, než bychom očekávali.¹

Doporučení pro výživu v kritické péči doporučují enterální podání výživy u mechanicky ventilovaných pacientů. Během akutní fáze kritického onemocnění je však běžná intolerance enterální výživy (EFI), která může mít za následek neadekvátní nutriční příjem. Mezi nejčastější důvody přerušení podávání enterální výživy je uváděno vysoké gastrické reziduum, zvýšený obvod břicha, distenze, diskomfort, průjem nebo eméza.1

Retrospektivní studie týmu Daren Heylanda, která se zabývala incidencí intolerance enterální výživy resp. faktory asociovanými s intolerancí, sesbírala data o 15 918 ventilovaných pacientech v kritickém stavu ze 785 ICU oddělení a zjistila, že největší míra výskytu intolerance enterální výživy je v rané fázi kritického období, tedy ve 4. dni s výskytem 6 % a následně klesá. Pacienti, u kterých se vyskytla intolerance enterální výživy (EFI) trpěli nedostatečným příjmem proteinů a energie, byli více dní na ventilaci, zůstávali delší čas na nemocničním lůžku (ICU, JIP) a měli vyšší mortalitu.1

Figure 1- Podíl pacientů s intolerancí enterální výživy (EFI) v daném dni studie [Heyland 2021]

Právě v tomto období kritické péče je velmi důležité volit vysokoproteinovou enterální výživu s velmi dobrou tolerancí, která právě riziko výskytu intolerance enterální výživy dokáže eliminovat.2 Na druhou stranu je však nutné volit enterální výživu, která dokáže pokrýt proteinové cíle u kritických pacientů dle aktuálních mezinárodních doporučení.3-4 Abstrakt Heylandovy studie dostupný zde.

Zvolte Nutrison Protein Intense pro Vaše pacienty

Výhody Nutrison protein Intense:

  • Jediná hyperproteinová formule s intaktním proteinem, která splňuje mezinárodní doporučení pro výživu kriticky nemocných pacientů5-9
  • Vědecky dokázáno naplnění protein-kalorických cílů bez overfeedingu3-4
  • P4 proteinový mix splňuje doporučení pro vyvážené aminokyselinové skóre a kvalitu proteinů10
  • Nízká osmolarita jen 275 mOsmol/l má prospěšné účinky na toleranci GIT u kriticky nemocných pacientů11
  • Denní příjem 1500 kcal poskytuje 20 μg vitaminu D, což koresponduje s aktuálními požadavky u dospělých pacientů12-13

Ref.:
1. Heyland DK, Ortiz A, Stoppe Ch, et al. Incidence, Risk Factors, and Clinical Consenquenses of Enteral Feeding Intolerance in the Mechanically Ventilated Critically Ill: An Analysis of a Multicenter, Multiyear Database. Crit Care Med. 2021 Jan; 49(1):49-59.
2. Kuyumcu S, Menne D, Curcic J, et al. Noncoagulating Enteral Formula Can Empty Faster From the Stomach: A Double-Blind, Randomized Crossover Trial Using Magnetic Resonance Imaging. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015 Jul; 39(5):544-551.
3. Chapple LS, Summers MJ, Bellomo R, et al. Use of a High-Protein Enteral Nutrition Formula to Increase Protein Delivery to Critically Ill Patients: A Randomized, Blinded, Parallel-Group, Feasibility Trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Dec 9. doi: 10.1002/jpen.2059. Epub ahead of print. PMID: 33296079.
4. van Zanten ARH, Petit L, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized trial. Crit Care. 2018 Jun; 22(1):156. 
5. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016; 40:159-211.
6. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006; 25:210–223.
7. Dhaliwal R, Cahill N, Lemieux M, et al. The Canadian Critical Care Nutrition Guidelines in 2013: An Update on Current Recommendations and Implementation Strategies. Nutrition in Clinical Practice. 2014; 29:29-43.
8. Sioson MS, Martindale R, Abayadeera A, et al. Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions: A consensus statement. Clin Nutr ESPEN. 2018; 24:156-164.
9. Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019; 38:48-79.
10. World Health Organization. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. 2007; WHO technical report series; no. 935.
11. Zadak Z, Kent-Smith L. Basics in clinical nutrition: Commercially prepared formulas. e-SPEN, the European  e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. 2009; 4:e212-e215.
12. European Food Safety. Dietary reference values for vitamin D. EFSA Journal 2016;14(10):4547. 
13. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.Přípravek  nutrison Protein Intense  je  potravina  pro  zvláštní výživu - potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u kriticky nemocných pacientů. Je určen k podání pod dohledem lékaře. Materiál je určen pro odbornou veřejnost, není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

TUBE21HOSICU20CZ

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám

Odesláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely zodpovězení Vašeho dotazu. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na našich webových stránkách.