Vstup pouze pro odborníky

Tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve zdravotnictví.

KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT: Jak předcházet ztrátě svalové hmoty?

ÚBYTEK SVALSTVA JE NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACÍ KRITICKÉHO ONEMOCNĚNÍ A OHROŽUJE AŽ 50 % PACIENTŮ 1

 

KAŽDÝ DEN POBYTU NA JIP MŮŽE PACIENT ZTRATIT AŽ 1 KG NETUKOVÉ TĚLESNÉ HMOTY 2

SVALOVÁ SLABOST, SPOLEČNĚ S ÚBYTKEM SVALOVÉ HMOTY, JE ZÁKLADNÍ PŘÍČINOU PŘETRVÁVAJÍCÍHO FUNKČNÍHO OMEZENÍ PŘEŽIVŠÍCH PACIENTŮ JEŠTĚ ROK PO PROPUŠTĚNÍ Z JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE 3

 

Graf: Změna váhy, schopnost fyzického cvičení a návrat do práce mezi pacienty s ARDS během prvních 12 měsíců po propuštění z JIP.  4

 

 

 

Každý rok miliony pacientů sice přežijí kritický stav, ale často zažívají nové trvalé fyzické, psychiatrické a kognitivní poškození, známé v souhrnu jako syndrom “Post–Intensive Care Syndrome”.6   

Termín popisuje nové nebo zhoršené problémy postihující fyzické, kognitivní a mentální zdraví, vzniklé po kritické nemoci a setrvávající po ukončení hospitalizace na lůžku akutní péče. Termín může popisovat  jak přeživšího pacienta, tak jeho rodinného příslušníka.7

 

 

“POSKYTNUTÍ OPTIMÁLNÍ VÝŽIVY BĚHEM POBYTU NA JIP A V OBDOBÍ ZOTAVOVÁNÍ JE ZÁKLADNÍ NÍZKONÁKLADOVOU TERAPEUTICKOU STRATEGIÍ, KTERÁ MŮŽE BÝT RYCHLE IMPLEMENTOVÁNA PRO ZLEPŠENÍ FUNKČNÍCH VÝSLEDKŮ A KVALITY ŽIVOTA.‘’
 


 

CO SE DĚJE S NUTRIČNÍM PŘÍJMEM V POST AKUTNÍ FÁZI NA JIP?

 

Období následující akutní fázi v intenzivní péči je charakteristické návratem k anabolismu, remodelací, obnovou a redistribucí složení těla.9 Je proto nezbytné zajistit, aby k podpoře těchto anabolických procesů byla poskytnuta adekvátní výživa.8

Je však také časté, že v tomto bodě je pacientům vyjmuta nasogastrická sonda a předpokládá se, že již jedí dostatečně pro pokrytí nutričních požadavků .
Tato praxe je rovněž běžná po extubaci.9

 

ENERGETICKÝ A PROTEINOVÝ DEFICIT TRVÁ I PO PŘELOŽENÍ Z JIP NA STANDARDNÍ LŮŽKO9

Těmto pacientům byla odstraněna nasogastrická sonda a byli převedeni na běžnou dietu. Ve skupině přitom 44 % bylo již považováno za malnutriční (střední APACHE II skóre: 22).

*Perorální příjem:  předepsaná dieta, orální doplňky a /nebo svačiny

“PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM ENERGIE A BÍLKOVIN  ZA CELÝ 7 DENNÍ INTERVAL SLEDOVÁNÍ V CELÉ SKUPINĚ NIKDY NEPŘEKROČIL 55 % DENNÍ POTŘEBY.'' 9

“AČKOLI NEPŘEKVAPUJE, ŽE TATO POPULACE NEMOCNÝCH NEDOSAHUJE NUTRIČNÍHO PŘÍJMU BĚHEM PRVNÍCH 7 DNŮ PO EXTUBACI, PŘESTO JE ÚROVĚŇ NEADEKVÁTNOSTI PŘÍJMU PER OS NEOČEKÁVANÁ.'' 9

 

“EXOGENNÍ SACHARIDY A BÍLKOVINY MOHOU BÝT DŮLEŽITĚJŠÍ POZDĚJI NEŽ V ČASNÉ FÁZI KRITICKÉ NEMOCI, PROTOŽE PACIENTI POTŘEBUJÍ A JSOU SCHOPNÍ VYUŽÍT POSKYTOVANOU VÝŽIVU.‘’ 8

 

DISPROPORCE MEZI PŘÍJMEM A NUTRIČNÍMI CÍLI V DOBĚ PO PROPUŠTĚNÍ Z JIP JE ALARMUJÍCÍ

Pacienti, kteří během pobytu na JIP ztratili významnou část svalové hmoty a síly, potřebují ke svému zotavení podstatně zvýšené dodávky bílkovin a energie, a to pravděpodobně po dobu několika měsíců až roků. 8,10

Je možné, že nedostatečné porozumění této situaci je vysvětlením extrémně špatných dlouhodobých výsledků léčby a kvality života.” 8,10


 

NÁVRHY DOPORUČENÝCH PROTEINOVÝCH A ENERGETICKÝCH CÍLŮ PRO PACIENTY PO JIP

ZALOŽENÉ NA NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH DŮKAZECH A KONSENZU EXPERTŮ 11

 

“MUSÍME PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST NEJEN ZA VÝSLEDKY LÉČBY NA JIP, ALE TAKÉ ZA TO, CO NASTANE PO JIP”  

Dr. PAUL WISCHMEYER, ESPEN 2018


VYSOKOPROTEINOVÉ PŘÍPRAVKY SONDOVÉ VÝŽIVY

ŘEŠENÍ PRO KRITICKY NEMOCNÉ PACIENTY V AKUTNÍ FÁZI

NUTRISON PROTEIN INTENSE

 • Složení podle doporučení 12-15
 • Prokazatelné dosáhnutí proteinového cíle 1,5 g P/kg/den v 5. den na ICU16
 • Vysoký obsah proteinu (100 g/l)
 • Ideální poměr energie/bílkovin (NPC:N  53:1)
 • Nízká osmolarita (jen 275 mOsmol/l)
 • Dobrá tolerabilita také díky proteinové směsi P4 16, 17

Složení na 500 ml

Protein: 50 g

Energie: 630 kcal

Vláknina: < 0,5 g

Osmolarita: 275 mOsmol/l

 

ŘEŠENÍ PRO KRITICKY NEMOCNÉ PACIENTY V POST-AKUTNÍ FÁZI

NUTRISON PROTEIN ADVANCE

 • Pro dosažení vysokých protein-energetických požadavků v post ICU období 8,11,18,19
 • Vysoký obsah proteinu (75 g/l)
 • Zvýšený poměr NPC:N (81:1)
 • Příznivá osmolarita (270 mOsmol/l)
 • Dobrá tolerabilita také díky proteinové směsi P4 17

Složení na 500 ml

Protein: 37,5 g

Energie: 640 kcal

Vláknina: 7,5 g

Osmolarita: 270 mOsmol/l


Reference:

1.    Puthucheary Z. An update on muscle wasting in ICU. SIGNA VITAE. 2017;13(3): 30-1.
2.    Puthucheary Z, Rawal J, McPhail M, et al. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. JAMA. 2013;310: 1591-1600.
3.    Herridge MS, Tansey CM, Matte A, et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med; 2011;364(14): 1293–1304.
4.    Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM, et al. One-Year Outcomes in Survivor of the Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2003;348(8): 683-93.
5.    Herridge MD, Moss M, Hough CL et al. Recovery and outcomes after the acute respiratory distress syndrome (ARDS) in patients and their family caregivers. Int Care Med. 2016; 42: 725-738
6.    Hopkins RO, Suchyta MR, Kamdar BB, et al. Instrumental activities of daily living after critical illness: a systematic review. Annals of the American Thoracic Society. 2017;14(8): 1332-34.
7.    Needham DM, Davidson J, Cohen H, et al. Improving long-term outcomes after discharge from intensive care unit: report from a stakeholders’ conference. Critical Care Medicine. 2012;40(2): 502–9.
8.    Ridley EJ, Parke RL, Davies AR, al. What Happens to Nutrition Intake in the Post Intensive Care Unit Hospitalization Period? An Observational Cohort Study in Critically Ill Adults. JPEN. 2019;45(1): 88-95.
9.    Peterson SJ, Tsai AA, Scala CM, et al. Adequacy of oral intake in critically ill patients 1 week after extubation. J Am Diet Assoc. 2010;110(3): 427-33.  
10.    Putcheary ZA, Wischmeyer P. Predicting critical illness mortality and personalizing therapy: moving to multi-dimentional data. Crit Care 2017: 21(1):20..
11.    Van Zanten ARH, de Waele E, Wischmeyer PE. Nutrition therapy and critical illness: practical guidance for the ICU, post-ICU, and long-term convalescence phases. Critical Care. 2019: 23:368.
12. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb; 40(2): 159-211.
13. Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2019 Feb; 38(1): 48-79.
14. Dhaliwal R, Cahill N, Lemieux M, et al. The Canadian Critical Care Nutrition Guidelines in 2013: An Update on Current Recommendations and Implementation Strategies. Nutr Clin Pract. 2014; 29: 29-43.
15. Sioson MS, Martindale R, Abayadeera A, et al. Nutrition therapy for critically ill patients across the Asia-Pacific and Middle East regions: A consensus statement. Clin Nutr ESPEN. 2018; 24: 156-164.
16. Van Zanten ARH, Petit L, De Waele J, et al. Very high intact-protein formula successfully provides protein intake according  to  nutritional  recommendations  in  overweight  critically  ill  patients:  a  double-blind randomized  trial. Critical Care. 2018; 22: 156-167.
17. Kuyumcu S, Menne D, Curcic J, et al. Non-coagulating enteral formula can empty faster from the stomach: A double-blind randomized cross-over trial using magnetic resonance imaging. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015; 39(5): 544–551.
18. Mitchell A, Clemente R, Downer C, Protein Provision in Critically Ill Adults Requiring Enteral Nutrition: Are Guidelines Being Met? Nutr Clin Pract. 2019 Feb; 34(1): 123-130.
19. Wischmeyer P. Tailoring nutrition therapy to illness and recovery. Crit Care. 2017;21(3): 316.

TUBE20HOSICU76CZ


Více informací k produktům?

Stáhněte si přiložené soubory níže

Ke stažení
PDF
Leták Nutricia - proteiny a energie pro rekonvalescenci217.26 KB
Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám

Odesláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely zodpovězení Vašeho dotazu. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na našich webových stránkách.