Vstup pouze pro odborníky

Tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny výhradně odborníkům ve zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve zdravotnictví.

Minimalizujte riziko kontaminace při podávaní enterální výživy

Proč je důležité měnit enterální set každých 24 hodin?

Kontaminace enterální výživy bývá často přehlížena jako možný zdroj bakteriální infekce. Sondová enterální výživa může být kontaminována různými způsoby. Tyto infekce nejčastěji vedou k prodloužení pobytu v nemocnici a pacientům je nutné nasadit další léčbu, aby se tyto infekce léčily. Infekce spojené se zdravotní starostlivostí ovlivňují nejenom pacienty, ale mají dopad i na personál podílející se na jejich ošetřování. Kontaminace enterální výživy může vést k bakterémii, septikémii a až k smrti.1 Může být taktéž příčinou nozokomiálních infekcí.2

Mikrobiální kontaminace výživy může být jednou z příčin gastrointestinálních komplikací3, a to především u pacientů náchylných k infekci.4 Jedná se zejména o pacienty užívající antibiotika pro akutní infekci, onkologické pacienty, pacienty s imunosupresívní léčbou nebo s oslabeným imunitním systémem, pacienty se sníženou sekrecí žaludeční kyseliny, pacienty živené do střeva, dlouhodobě živené pacienty s traumatem a pacienty s malnutricí.4 Ze studií vyplývá, že maximální délka použití enterálního setu je maximálně 24 hodin.3

Graf : Mikrobiální kontaminace enterálních setů v průběhu 24 hodin5

Ke kontaminaci nejčastěji dochází v distální části enterálního setu a postupně dochází k retrográdnímu šíření mikroorganismů.3-6

TUBE21HOSSPE25CZ
1. Malhi H. Enteral tube feeding: using good practice to prevent infection. Br J Nurs. 2017; 26(1):8-14.
2. Sinha S, Lath G, Rao S. Safety of Enteral Nutrition Practices: Overcoming the Contamination Challenges. Indian J Crit Care Med. 2020; 24(8):709–712.
3. Boullata JI, Carrera AL, Harvey L, et al. ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017 Jan; 41(1):15-103.
4. Anderton A. Microbial Contamination of Enteral Tube Feeds – How can we reduce the risks. Penlines. 2000; 16:3-8.
5. Lafourcade P, Boulestrau H, Arnaud-Battandier F, et al. Is a 24-h cyclic closed enteral feeding system microbiologically safe in geriatric patients? Clin Nutr. 2002 Aug; 21(4):315-320.
6. Kohn CL. The relationship between enteral formula contamination and length of enteral delivery set usage. JPEN Journal of Parenteral & Enteral Nutrition. 1991; 15(5):567–571.

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám

Odesláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely zodpovězení Vašeho dotazu. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na našich webových stránkách.