Vstup pouze pro odborníky

Vstupujete na stránky, které jsou určeny odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem se seznámil s riziky, jimž se jiná osoba než odborník, vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

Speciální příchutě pro pacienty se změnou vnímání chutí

Podvýživa je dobře známa jako negativní prognostický ukazatel, nejen u starší populace. Navzdory dostupnosti jednoduchých skríningových postupů zůstává stále mnoho případů nediagnostikovaných. Je proto důležité identifikovat příčiny podvýživy, jako například změny ve vnímaní chutí, které mohou vést ke sníženému příjmu potravy a hubnutí.

PŘÍČINY ZMĚNY CHUTI1

ZMĚNY VNÍMÁNÍ CHUTÍ U SENIORŮ

Jak lidé stárnou, mají tendenci více sedět, méně se hýbat a mění se složení jejich těla, což vede ke zvýšení tělesného tuku a snížení množství svalové hmoty. Tělo reaguje na potřebu menšího množství energie snížením chuti k jídlu, což je proces známý jako „anorexie starnutí". Etiologie hubnutí a podvýživy se u starších osob připisuje psychologickým, fyziologickým a environmentálním faktorům. Jedním z faktorů podvýživy u seniorů může být i změna ve vnímaní chutí.

Ztráta chuti je narušením schopnosti detekovat sladké, kyselé, slané a hořké chutě. Poškozené chuťové pohárky snižují schopnost starších lidí rozlišovat mezi základními chutěmi a mohou vést k menšímu potěšení z jídla a horší kvalitě života. To vše často vede ke snížené chuti k jídlu, což vede k narušenému příjmu potravy, hubnutí a přispívá k podvýživě. K běžným příčinám dysgeuzie patří slabá ústní hygiena, suchost v ústech, bakterie v ústech a kouření.

 

ZMĚNY VNÍMANÍ CHUTÍ U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

U onkologických pacientů můžeme sledovat poruchy vnímání chutí s vysokou prevalencí: u 16 – 70 % pacientů v průběhu chemoterapie a u 50 – 70 % pacientů v průběhu radioterapie.3 Změny ve vnímání chutí mohou mít negatívní vliv na příjem potravy a nutriční stav onkologického pacienta. Často vedou ke ztrátě tělesné hmotnosti a tak přispívají k podvýživě - důležitému ukazateli mortality, toxicity a odpovědi na léčbu.4-6

STIMULACE TROJKLANNÉHO NERVU7,8

Speciálně vyvinuté příchutě  HŘEJIVÝ ZÁZVOR a CHLADIVÉ ČERVENÉ OVOCE vnímáme i přes trojklanný nerv prostředníctvím receptorů tepla alebo chladu.8

Široká nabídka příchutí pomáhá pacientovi v užívaní klinické výživy, v dosahování cíleného nutričního příjmu a podporuje zlepšení klinického výsledku.9,10


LEPŠÍ COMPLIANCE PRO ZACHOVANÍ SVALOVÉ HMOTY1-4

* energetická hodnota ostatních příchutí Nutridrink Compact Protein je 300 kcal/125 ml


Reference ke článku: 

1. Schiffman SS. Taste and Smell Losses in Normal Aging and Disease, JAMA.1997; 278(16):1357-1362. 2. J. Haines. Malnutrition in the Elderly: Underrecognized and Increasing in Prevalence. Clinical Advisor; 2020: https://www.clinicaladvisor.com/home/topics/geriatrics-information-center/ malnutrition-in-the-elderly-underrecognized-and-increasing-in-prevalence/ 3. Spotten LE, Corish CA, Lorton CM, et al. Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Ann Oncol. 2017 March; 28: 969–984. 4. Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. Aging Res. 2012; 11(2):278-296. 5. Hutton JL, Baracos VE, Wismer WV. Chemosensory dysfunction is a primary factor in the evolution of declining nutritional status and quality of life in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage. 2007 Feb; 33(2):156–165. 6. Sarhill N, Mahmoud F, Walsh D, et al. Evaluation of nutritional status in advanced metastatic cancer. Support Care Cancer.2003 Nov; 11(10):652–659. 7. Liedtke WB, Heller S. TRP Ion Channel Function in Sensory Transduction and Cellular Signaling Cascades, CRC Press/ Taylor & Francis, 2007: chap: 13, 177-189. 8. Tominaga M. Molecular Mechanisms of Trigeminal Nociception and Sensation of Pungency. Chem Senses. 2005 Jan; 30(1):i191-i192.9. https://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp202001. Accessed 1.10.2020. 9. Stratton RJ, Elia M. Encouraging appropriate, evidence-based use of oral nutritional supplements. Proc Nutr Soc. 2010; 69(4):477-487. 10. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. J Clin Oncol. 2005; 23(7):1431-1438

Reference k přípravku Nutridrink Compact Protein:

1. Hubbard GP, Buchan B, Sanders K, et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high energy density, low volume multi-nutrient supplement. Proc Nutr Soc. 2010; 69 (OCE2):E164. 2. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019 Jan 1; 48(1):16-31. 3. Starke J, Schneider H, Alteheld B, et al. Short-term individual nutritional care as part of routine clinical setting improves outcome and quality of life in malnourished medical patients. Clin Nutr. 2011 Apr; 30(2):194-201. 4. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M. Three month intervention with protein and energy rich supplements improve muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease—A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56. 5. Smith TR, Cawood AL, Walters ER, et al. Ready-Made Oral Nutritional Supplements Improve Nutritional Outcomes and Reduce Health Care Use— A Randomised Trial in Older Malnourished People in Primary Care. Nutrients. 2020 Feb; 12(2):517.

Odběr novinek Nutricia Odběr novinek

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Napište nám

Odesláním vyplněného formuláře berete na vědomí, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v nezbytném rozsahu pro účely zodpovězení Vašeho dotazu. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na našich webových stránkách.